Omogućava kreiranje atraktivnih i dinamičnih internet prezentacija.

Trajanje: 72 časa/ ili po svakom programu 28 časova