Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

AutoCad 3D
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 30

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows i AutoCad 2D

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

AutoCAD (Computer Aided Design) je program namenjen crtanju, projektovanju i drugim vidovima primene računara u inženjerskoj praksi. Kompjuterski podržano projektovanje (CAD) predstavlјa moćnu alatku u rukama savremenog projektanta. Brzina i lakoća s kojom se crteži kreiraju ili modifikuju uz pomoć računara predstavlјaju neizmerne prednosti u odnosu na klasičan način rada. Najpoznatije oblasti u kojima se AutoCAD primenjuje su:

 • arhitektonski crteži svih vrsta,
 • dijagrami toka i organizacione šeme,
 • ponude i prezentacije,
 • grafikoni svih vrsta,
 • crteži iz oblasti elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva i aeronautike,
 • izrada topografskih i geografskih karata,
 • grafovi i druge vrste predstava matematičkih funkcija,
 • izrada logotipa i drugih vrsta umetničkih crteža.

Cilј programa Computer Aided Design je osposoblјavanje za samostalan rad na poslovima trodimenzionalnog (3D) crtanja uz pomoć računara. Na ovom kursu polaznici se upoznaju sa raznim konceptima 3D modelovanja i prezentacije modela.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Na AutoCAD 3D (Level 2) polaznik se upoznaje sa raznim konceptima 3D modelovanja i prezentacije modela. Naučiće tehnike za kreiranje i menjanje solida i površinskih modela. Ovladaće osnovama vizuelizacije kao što su: kreiranje stilova za prikaz, dodelјivanje materijala, definisanje osvetlјenja i animacija kretanja oko modela i kroz njih. Takođe, naučićete kako da odštampa prikaze 3D modela na papiru ili da ih eksportujete u nekom elektronskom formatu.

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • AutoCAD 3D - Osnove modelovanja u prostoru
 • Rad sa prostornim koordinatama
 • Kreiranje punih tela
 • Kreiranje punih tela primenom izvlačenja
 • Komande za menjanje punih tela
 • Manipulacija prostornim objektima
 • Priprema za štampu prostornih objekata
 • Renderovanje