Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

AutoCad 2D
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 40

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

AutoCAD (Computer Aided Design) je program namenjen crtanju, projektovanju i drugim vidovima primene računara u inženjerskoj praksi. Kompjuterski podržano projektovanje (CAD) predstavlјa moćnu alatku u rukama savremenog projektanta. Brzina i lakoća s kojom se crteži kreiraju ili modifikuju uz pomoć računara predstavlјaju neizmerne prednosti u odnosu na klasičan način rada. Najpoznatije oblasti u kojima se AutoCAD primenjuje su:

 • arhitektonski crteži svih vrsta,
 • dijagrami toka i organizacione šeme,
 • ponude i prezentacije,
 • grafikoni svih vrsta,
 • crteži iz oblasti elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva i aeronautike,
 • izrada topografskih i geografskih karata,
 • grafovi i druge vrste predstava matematičkih funkcija,
 • izrada logotipa i drugih vrsta umetničkih crteža.

Cilј programa Computer Aided Design je osposoblјavanje za samostalan rad na poslovima dvodimenzionalnog (2D) crtanja uz pomoć računara.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • polaznik zna i koristi osnovne elemente potrebne za dvodimenzionalno (2D) crtanje u programu Autocad 2D (Level 1). Polaznik će steći znanja i veštine kako da maksimalno iskoristi novi grafički interfejs. Upoznaće brojne komande AutoCAD-a za crtanje i rasterizovanje 2D oblika, savladaće tehnike kotiranja i doterivanja crteža, naučiće da koristi blokove, atribute i spolјašnje baze podataka za rad sa crtežima

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Upoznavanje sa AutoCAD-om
 • Osnove crtanja
 • Menjanje AutoCAD objekata
 • Rad sa slojevima i komandama za ispitivanje prostora crteža i AutoCAD objekata
 • Rad sa tekstom
 • Šrafiranje
 • Kotiranje
 • Rad sa blokovima
 • Dodatni objekti za crtanje
 • Štampanje crteža