Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Polaganje za klasu daktilografa
  • Registracija

Sticanje zvanja profesionalnog daktilografa, podrazumeva dobro poznavanje slepog kucanja.

Ovo znanje se može dokazati svedočanstvom srednje škole gde se vidi da je imao kao predmet daktilografiju, korespodenciju ili sličan predmet ili uverenjem bilo koje škole o završenom najmanje osnovnom nivou kursa daktilografije (može i uverenje za poslovnog sekretara, tehničkog sekretara, napredni nivo kursa daktilografije).

Polaganje se može zakazati u roku od jednog dana.

Na polaganju polaznici prekucavaju tri različita teksta, svaki po 5 minuta, koji se posle pregledaju i prebrojavaju se otkucaji. Za konačni broj postignutih otkucaja u minuti uzima se najbolji rad.

Da bi polaznik dobio uverenje o određenoj klasi potrebno je da:

  • za IA klasu ima 350 i više otkucaja u minuti,
  • za IB klasu ima od 300 - 349 otkucaja u minuti
  • za II klasu ima od 250 - 299 otkucaja u minuti
  • za III klasu ima od 160 - 249 otkucaja u minuti.

Po položenom ispitu, polaznik dobija uverenje o posedovanju klase za koju je položio sa navedenim brojem postignutih otkucaja u minuti.