Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

MS Excel (napredni)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 18

Dinamik:a 3x 2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnovno poznavanje rada na računaru i osnovni nivo MS Excel-a

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilј programa je povećanje nivoa osnovne digitalne pismenosti polaznika, kroz kreiranje tabela u odgovarajućem programu kao što je MS Excel.

 

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Poznaje funkcije sa uslovnom logikom: SUMIF(), COUNTIF(), SUMIFS(), COUNTIFS(), IF(), AND(), OR()
 • Poznaje custom formatiranje podataka
 • Poznaje uslovno formatiranje podataka Conditional Formatting
 • Poznaje napredno sortiranje podataka
 • Poznaje validaciju – provera ispravnosti unosa podataka
 • Poznaje pronalaženje zavisnih ćelija u formulama i grešaka. Unos komentara
 • Poznaje zaštitau ćelija, radnih listova i radnih fajlova – parametri bezbednosti
 • Poznaje deljenje i objedinjavanje radnih knjiga - Consolidation
 • Poznaje Filtriranje podataka. Zamrzavanje radnih slogova
 • Poznaje komandu SUBTOTAL
 • Poznaje funkcije VLOOKUP(), HLOOKUP()
 • Poznaje definisanje i korišćenje imenskih ćelija
 • Poznaje komande Goal Seek, Solver
 • Poznaje importovanje podataka u Excel
 • Poznaje Pivot tabele
 • Poznaje Pivot Grafikone

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Funkcije sa uslovnom logikom: SUMIF(), COUNTIF(), SUMIFS(), COUNTIFS(), IF(), AND(), OR()
 • Custom formatiranje podataka
 • Uslovno formatiranje podataka Conditional Formatting
 • Napredno sortiranje podataka
 • Validacija – provera ispravnosti unosa podataka
 • Pronalaženje zavisnih ćelija u formulama i grešaka. Unos komentara
 • Zaštita ćelija, radnih listova i radnih fajlova – parametri bezbednosti
 • Deljenje i objedinjavanje radnih knjiga - Consolidation
 • Filtriranje podataka. Zamrzavanje radnih slogova
 • Komanda SUBTOTAL
 • Funkcije VLOOKUP(), HLOOKUP()
 • Definisanje i korišćenje imenskih ćelija
 • Komande Goal Seek, Solver
 • Importovanje podataka u Excel
 • Pivot tabele
 • Pivot Grafikoni