Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Revit
 • Registracija

Informacije o obuci:

Obuka se izvodi isključivo online.

Broj časova: 30

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows

Oblast programa: informatika

Šta sve može Revit?

Revit® je softver za BIM (Building Information Modeling) i uključuje sve što je potrebno za Izradu arhitektonskih, konstruktivnih, infrastrukturnih, elektro i termotehničkih projekata.
Njegovi moćni alati vam pružaju da planirate, projektujete gradite i upravljate objektima koristeći inteligentne modele.
Revit omogućava multidisciplinarno projektovanje i olakšava saradnju i koordinaciju pri izradi projekata.

 Struktura kursa:

 • Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar), Osnove modelovanja i postavljanje “pomoćnih elemenata” (Level-i i Grid-ovi)
 • Kreiranje osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, konstruktivni zidovi, stubovi, grede i gredni sistemi i izrada izometrijskog prikaza konstrukcije sa kratkim prikazom uvoženja postojećih Familija.
 • Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta (Zidovi, Vrata i Prozori, Ploče, Plafoni,), sa osnovnom rasvetom plafona.
 • Vertikalne komunikacije: stepeništa, rampe i ograde (Stairs, Ramps, Railings)
 • Krovovi: kosi i ravni
 • Linkovanje Arhitektonskog i Građevinskog Revit project fajla. Definisanje Monitoringa između Levela linkovanih fajlova i ostalih inženjerskih projekata. Definisanje pogleda sa različitim podešavanjem dubine radnog hoda i prikaza.
 • Detaljno o zidovima podešavanje slojeva i zidovi zavese (Curtain Wall, Panels i Mullions) sa naprednim podešavanjima.
 • Krovne badže i povezivanje sa osnovnim krovom. Liftovske jame.
 • Izrada i modelovanje klasične drvene krovne konstrukcije.
 • Alati za formiranje i uređivanje građevinske parcele (teren, temeljna jama, temeljenje, granica parcele, zelenilo, itd…)
 • Postavljanje rasvete, podešavanje materijalizacije i Render.
 • Izrada šema i crteža koji nisu u vezi sa modelom (Drafting View) i legendi (Legends). Razlika prilikom pozicioniranja na papir.
 • Postavljanje crteža (pogleda) na papir (Sheets). Pravljenje formata sa zaglavljem. Definisanje kadriranja (Scope Box) za velike projekte radi istog prikazivanja delova zgrade po spratovima. Označavanje elemenata i kotiranje u pogledima i prilagođavanje oznaka potrebama struke. (Tag, Text i Lable).
 • Baze sa podacima (tabele za predmer i predračun). Collaboration – Varijante zajedničkog rada na projektu. Izrada projekta po fazama. (Project Phases)