Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Poslovni sekretar
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 240 (3 meseca)

Oblast programa: konomija, pravo i administracija

Karijerne mogućnosti:  

Pruža put ka karijeri u oblasti poslovanja i administracije. Kurs je namenjen osobama koje žele da rade kao poslovni administratori, sekretari.

Ulazne kvalifikacije: III stepen stručne spreme društvenog smera uz poznavanje engleskog jezika i rada na računaru. Odgovarajuće iskustvo, profesionalna interesovanja i sposobnosti takođe se uzimaju u obzir.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja;
 • veštine upravlјanja dokumentima i primena poslovnih tehničkih uputstava;
 • veštine planiranja i upravlјanja informacijama ;
 • veštine poslovne korespodencije;
 • veštine rada na računaru;
 • veštine razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku ;

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu.
 • Komunikacija sa kolegama na poslu.
 • Osnove kancelarijskog i elektronskog poslovanja, upravlјanje dokumentima i primena poslovnih tehničkih uputstava
 • Razvoj veština planiranja i upravlјanja informacijama
 • Razvoj veština interne i eksterne komunikacije – fokus na poslovnoj korespodenciji (usmenoj i pisanoj)
 • Razvoj veština kucanja – vežbanje brzine
 • Rad na računaru u poslovnom okruženju
  • Izrada dokumenata u Word-u
  • Izrada i upotreba tabela
  • Izrada power point prezentacija
  • Korišćenje interneta
 • Engleski jezik usmeren na potrebe posla
  • Fokus na govoru
  • Fokus na slušanju
  • Fokus na čitanju
  • Fokus na pisanju