Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

SEO
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 10

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows. Najvažnije je da posedujete elementarno znanje o tome kako sajtovi funkcionišu u pozadini, kako ih pretraživači čitaju i vide, ali i zašto se prave određene SEO izmene na stranicama koje optimizujete. Dakle, ne morate da znate da pišete kodove, ali je potrebno da razumete osnovne principe, a vremenom ćete savladati i naprednije stvari u vezi sa kodovima.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Osnovni cilj svakog sajta jeste da privuče što veći broj posetilaca, a optimizacija sajta najefikasnije pomaže u boljoj online vidljivosti. SEO, odnosno Search Engine Optimization je proces unapređivanja sadržaja na vašem sajtu i izvan njega koji ima za cilj ostvarivanje što bolje pozicije u rezultatima pretrage na internet pretraživačima.

Klјučne kompetencije:

Токom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja i veštine

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Na kursu Search Engine Optimization (SEO) bavimo se tehnikama koje određuju strategije odabira ključnih reči, uređivanja arhitekture i unutrašnje konfiguracije sajta prema kriterijumima SEO strukture i dizajna.
 • To znači da se polaznik ovog kursa zapravo bavi optimizacijom i podešavanjima HTML elemenata, serverskih parametara sajta, kao i samog sadržaja sajta prema ranije utvrđenoj strategiji ključnih reči.
 • naučićete i da pratite saobraćaj preko online servisa web analitike, kao i da analizirate ponašanje posetilaca sajta kako biste što efikasnije procenili i unapredili optimizaciju.

Struktura kursa :

 • Bezbednost i zdravlje na radu

Pojam SEO, koncepcija rada

 • Značenje SEO i potprocesi koje obuhvata
 • Upoznavanje sa istorijatom i načinom rada web pretraživača
 • Šta je algoritam pretraživača i kako funkcioniše
 • Definisanje pojma ključne reči pretrage

On-page SEO

 • Kako pretraživači vide web stranice i kako raditi on-page SEO
 • Upoznavanje sa SEO tehničkim pojmovima
 • Problemi i prepreke za SEO

Off-page SEO

 • Linkovi i njihov značaj za SEO
 • Upoznavanje sa procesom izgradnje linkova – Link building
 • Kako da evaluirate off-page SEO?

Merenje SEO performansi

 • Uticaj brzine sajtova na SEO i rangiranje
 • Upotreba i važnost Google Analytics u optimizaciji
 • Zaključci koji se mogu izvesti iz web analitike