Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Web Developer (HTML/CSS3, JavaScript& jQuery, PHP&MySQL)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 80

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilј programa obuke na programu Web Developer je da osposobi polaznike da samostalno izrađuju atraktivne web sajtove, da ih postave i održavaju.

Web developer je zanimanje čija popularnost konstantno raste. Web developer može raditi sam ili u timu, po projektu ili u firmi. Mogućnosti zaposlenja nisu ograničene samo na softverske kompanije – web developeri se najčešće bave freelancing-om. Kurs počinje od nule, bez ikakvog potrebnog predznanja o programiranju. Sastoji se iz tri modula: HTML&CSS, JavaScript&jQuery i PHP&MySQL. Moduli se održavaju jedan za drugim i postepeno uvode polaznika u svet web developmenta.

 

Klјučne kompetencije:

Токom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja i veštine

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • poznaje principe funkcionisanja web sajtova (odnos domen- hosting fajl), poznaje i koristi programski jezik za kreiranje sajtova HyperText Markup Language (HTML) i programski jezik za ulepšavanje sajta Cascading Style Sheet (CSS). Polaznik treba da zna da kreira Layout i definiše izgled web sajta, napravi i radi sa linkovima (Hyperlink), radi sa naslovima, tekstom i slikama, ugradi Mape ili YouTube video u web sajt, napravi galerije i druge kataloške prikaze, napravi Mail Form za slanje E-mail poruka direktno sa sajta, poveže se sa serverom i prebacivši fajlove “objavi” sajt, izmeni fajlove sa “živog” na internetu vidlјivog sajta, primeni korisne navike u cilјu bolјeg rangiranja web sajta kod pretraživača po želјenim pretragama.
 • poznaje osnove programskog jezika JavaScript, zna kako i implementira JavaScript code u web stranice, zna kako i pristupa HTML elementima radi kontrole ili animacije, zna kako da koristi podatke i vrši njihovu proveru i aktivaciju, zna kako i kreira JavaScript funkcije radi obavlјanja kompleksnijih radnji, zna kako da izvrši animaciju dostupnih elemenata. Upoznat je sa jQuery-em: selektorma, pristupanju i promeni HTML atributa i sadržaja, iteriranjem sa .each(), pokretanjem jQuery-ja prilikom učitavanja stranice, sa dodavanjem jQuery UI widgeta, sa istraživanjem JavaScript biblioteka, dodavanjem interaktivnih grafikona
 • poznaje podešavanje lokalnog radnog okruženja: Apache, PHP, MySQL, potrebne alate za razvoj, osnovne elemente jezika: promenlјive, izraze, uslove, petlјe, nizove, funkcije, klase, objekte, JSON, ugrađene funkcije i biblioteke, rad sa fajlovima, slanje mejlova, rad sa MySQL bazom podataka, Cookie i sesije, dodavanje autentifikacije korisnika, izgradnju sistema za upravlјanje sadržajem CMS

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu

HTML/CSS

 • Upoznavanje sa HTML i CSS i funkcionisanjem weba
 • Struktura HTML dokumenta i sadržaja stranice
 • Kreiranje linkova, dodavanje slika, rad sa listama, tabelama i obrascima
 • CSS selektori
 • CSS svojstva za definisanje izgleda elemenata stranice
 • Dodavanje drop-down menija
 • Uvod u Bootstrap i responsive design

JavaScript&jQuery

 • Upoznavanje sa JavaScript-om i DOM-om
 • Osnovni elementi jezika: promenljive, izrazi, uslovi, petlje, nizovi, objekti, JSON
 • Otkrivanje grešaka upotrebnom browsera
 • Pristupanje sadržaju obrazaca, upotreba u kalkulacijama i validacija obrazaca
 • Upoznavanje sa jQuery-em: selektori, pristupanje i promena HTML atributa i sadržaja, iteriranje sa .each(), pokretanje jQuery-ja prilikom učitavanja stranice
 • Dodavanje jQuery UI widgeta
 • Istraživanje JavaScript biblioteka, dodavanje interaktivnih grafikona

PHP& MYSQL

 • Podešavanje lokalnog radnog okruženja: Apache, PHP, MySQL i potrebni alati za razvoj
 • Osnovni elementi jezika: promenljive, izrazi, uslovi, petlje, nizovi, funkcije, klase, objekti, JSON
 • Pregled ugrađenih funkcija i biblioteka
 • Rad sa fajlovima
 • Slanje mejlova
 • Rad sa MySQL bazom podataka
 • Cookie i sesija, dodavanje autentifikacije korisnika
 • Izgradnja sistema za upravljanje sadržajem - CMS