Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

MS Access
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 26

Dinamika: 3x 2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnovno poznavanje rada na računaru

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilј programa je povećanje nivoa osnovne digitalne pismenosti polaznika kroz izradu jednostavnih baza podataka u MS Access-u.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjujeprincipe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Poznaje program Microsoft Access
 • Zna da kreira novu bazu podataka
 • Zna uvlačenje i izvlačenje informacija iz baze podataka
 • Zna upotrebu obrazaca za jednostavniji unos podataka
 • Zna da vrši pretragu i pronazi informacije u bazi podataka
 • Poznaje sigurnost i pouzdanost informacija u bazi podataka
 • Zna da radi sa izveštajima
 • Zna da lakše koristi baze podataka
 • Radi na održavanju sigurnosti informacija
 • Poznaje rad sa stranicama i modulima

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Upoznavanje sa programom Microsoft Access
 • Kreiranje nove baze podataka
 • Uvlačenje i izvlačenje informacija iz baze podataka
 • Upotreba obrazaca za jednostavniji unos podataka
 • Pretraga i pronalaže-nje informacija u bazi podataka
 • Sigurnost i pouzdanost informacija u bazi podataka
 • Rad sa izveštajima
 • Lakše korišćenje baze podataka
 • Održavanje sigurnosti informacija
 • Rad sa stranicama i modulima