Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Adobe Dreamweaver (osnovni)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 20

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilј programa obuke na programu Adobe Dreamweaver – osnovnije da polaznik zna i koristi različite alatke u programu Dreamweaver (štampanje slika, rad u prozoru dokumenta, dizajniranje stranice pomoću tabela i frejmova, dizajniranje stranica pomoću apsolutno postavlјenih objekata, rad sa tekstom i slikama, planiranje i unošenje elemenata sajta, formatiranje elemenata stranice pomoću CSS-a, sakuplјanje podataka u formularima, ugnežđivanje medija, dodavanje efekata i interaktivnosti pomoću Spry-a, dodavanje interaktivnosti i ponašanja, testiranje i održavanje sajtova).

Klјučne kompetencije:

Токom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja i veštine:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva
 • zna i koristi različite alatke u programu Dreamweaver (štampanje slika, rad u prozoru dokumenta, dizajniranje stranice pomoću tabela i frejmova, dizajniranje stranica pomoću apsolutno postavlјenih objekata, rad sa tekstom i slikama, planiranje i unošenje elemenata sajta, formatiranje elemenata stranice pomoću CSS-a, sakuplјanje podataka u formularima, ugnežđivanje medija, dodavanje efekata i interaktivnosti pomoću Spry-a, dodavanje interaktivnosti i ponašanja, testiranje i održavanje sajtova)

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Upoznavanje sa programom Adobe Dreamweaver
 • Rad sa kaskadnim stilovima
 • Rad sa tekstom, listama i tabelama
 • Rad sa slikama
 • Rad sa navigacijom
 • Dodavanje interaktivnosti
 • Kreiranje izgleda stanice
 • Rad sa formulama
 • Rad sa flashom
 • Povećanje produktivnosti
 • Objavljivanje veb sajta