Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Engleski jezik A1 nivo (Elementary)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 60

Dinamika: 2x 2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Završen Beginer. Ili postoji predznanje koje se proverava kroz ulazni test

Oblast programa:  strani  jezik- engleski

U cilјu postizanja što bolјih rezultata polaznici će koristiti  sledeći materijal-

 • New Headway Elementary- knjiga- Izdavač: Oxford University press, i
 • New Headway Elementary radna sveska - Izdavač: Oxford University press.

Cilj:

Sticanje početnih znanja i veština iz engleskog jezika po Zajedničkom Evropskom Okviru Preporuke (CEFR) za one polaznike koji nikada nisu učili engleski jezik ili su zaboravili elementarno znanje stečeno u školi. Tokom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja u skladu sa kompetencijama za nivo A1 u skladu sa CEF standardom.

RADNE KOMPETENCIJE:

Slušanje- Listening

Razumevanje poznatih reči i jednostavnih izraza u vezi sa samim sobom, svojom porodicom i najneposrednijom okolinom onda kada se govori sporo i razgovetno

Čitanje – Reading

Sposobnost razumevanja poznatih imena, reči i vrlo jednostavnih rečenica na primer na obaveštenjima, posterima ili u katalozima

Sporazumevanje i izražavanje -Spoken interaction & Production

Sposobnost vođenja jednostavnog razgovora, pod uslovom da je sagovornik spreman da ponovi ili preformuliše već rečeno sporijim tempom i da pomogne da se ideje formulišu na želјeni način.

Sposobnost upotrebe jednostavnih izraza i rečenica da bi se opisali mesto stanovanja i poznanici

Pisanje - Writing

Pisanje kratkih jednostavnih razglednica, na primer pozdrava sa letovanja. Popunjavanje formulara sa ličnim podacima (imenom, prezimenom, državlјanstvom) adresom prebivališta na hotelskoj prijavi)

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na rad
 • Ti i ja (You and me)
 • Dobar posao (A good job!)
 • Radi naporno, igraj oštro! (Word hard, play hard!)
 • Mesto za život (Somewhere to live)
 • „Super ja“ (Super me!)
 • Životni uspesi i neuspesi (Lifes ups and downs)
 • Datumi za pamćenje (Dates to remember)
 • Jesti kod kuće ili izaći? (Eat in or aut?)
 • Život u gradu (City living)
 • Gde ste zaboga?(Where on earth are you?)
 • Otići daleko (Going far)
 • Nikad, nikad (Never ever!)