Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Engleski jezik B2 nivo (Upper-Intermediate)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova:100

Dinamika: 2x 2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Završen Engleski jezik B1, ili postoji predznanje koje se proverava kroz ulazni test.

Oblast programa: strani jezik- engleski

U cilјu postizanja što bolјih rezultata polaznici će koristiti sledeći materijal-

 • New Neadway Upper-Intermediate -knjiga - Izdavač: Oxford University press, i
 • New Neadway Upper-Intermediate - radna sveska - Izdavač: Oxford University press

Cilj:

Nadogradnja i proširenje znanja i veština iz engleskog jezika po Zajedničkom Evropskom Okviru Preporuke (CEFR) za one polaznike koji su završili nivo B1 ili poseduju potrebno predznanje za ovaj nivo. Tokom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja u skladu sa kompetencijama za nivo B2 u skladu sa CEF standardom.

RADNE KOMPETENCIJE

Slušanje- Listening

Razumevanje opširnih predavanja i izlaganja i sposobnost da se prate čak i veoma složene deonice argumentacije pod uslovom da je tema dovolјno poznata. Razumevanje većine TV vesti i programa o tekućim događajima. Sposobnost da se razume većina filmova na standardnom narečju.

Čitanje – Reading

Sposobnost da se čitaju članci i izveštaji koji se tiču savremenih problema u kojima autori zauzimaju određene stavove i poglede. Razumevanje savremene književne proze.

Sporazumevanje i Izražavanje - Spoken interaction- Production

Sposobnost sporazumevanja sa stepenom tečnosti i neusilјenosti koji čine potpuno uspešnom komunikaciju sa izvornim govornicima. Aktivno učetvovanje u raspravama o poznatim sadržajima, obrazlažući i braneći svoje stavove.

Izlaganje jasnih, iscrpnih opisa na veliki broj tema iz polјa ličnih interesovanja. Sposobnost da se objasne stavovi o određenim temama i izlože prednosti i nedostaci različitih opcija.

Pisanje -Writing

Sposobnost pisanja iscrpnih štiva na niz tema koja se odnose na oblasti ličnih interesovanja. Pisanje ogleda ili izveštaja dajući informacije ili izlažući razloge za i protiv izvesnih stanovišta. Sposobnost da se napišu pisma sa naglaskom na ličnom doživlјaju značaja događaja ili iskustava.vanja. Sposobnost pisanja ličnih pisama sa opisima iskustava i utisaka.

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Kod kuće i daleko od kuće!(Home and away!)
 • Bio sam tamo, dobio sam majicu! (Been there, got the t-shirt!)
 • Vesti i mišljenja (News and views!)
 • Prava istina (The naked truth!)
 • Pogled u budućnost (Looking ahead)
 • Pun pogodak(Hitting the big time)
 • Snalaziti se (Getting along)
 • Upečatljivo(How remarkable!)
 • Kakvi smo nekad bili(The way we were)
 • Samo preko mene mrtve! (Over my dead body)
 • Sve je to pretpostavka (It‚s all hypothetical!)
 • Vreme leti (Time flies)