Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Engleski jezik A2 nivo (Preintermediate)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 60

Dinamika: 2x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Završen Engleski jezik A1, ili postoji predznanje koje se proverava kroz ulazni test

Oblast programa: strani jezik- engleski

U cilјu postizanja što bolјih rezultata polaznici će koristiti sledeći materijal-

 • New Neadway Pre-Intermediate- knjiga - Izdavač: Oxford University press, i
 • New Neadway Pre-Intermediate - radna sveska - Izdavač: Oxford University press

Cilj:

Nadogradnja i proširenje znanja i veština iz engleskog jezika po Zajedničkom Evropskom Okviru Preporuke (CEFR) za one polaznike koji su završili nivo A1 ili poseduju potrebno predznanje za ovaj nivo. Tokom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja u skladu sa kompetencijama za nivo A2 u skladu sa CEF standardom.

RADNE KOMPETENCIJE:

Slušanje- Listening

Razumevanje i upotreba reči i izraza koji su od najneposrednije važnosti za polaznika (npr.najosnovniji lični i porodični podaci, kupovina, neposredna okolina, zaposlenje). Sposobnost da se razume suština kratkih, razgovetnih i jednostavnijih poruka i razgovora.

Čitanje – Reading

Čitanje kratkog jednostavnog štiva. Sposobnost pronalaženja određenih, predvidivih informacija kao što su one na reklamama, prospektima, jelovnicima i redovima vožnje. Razumevanje kratkih i jednostavnih ličnih pisama.

Sporazumevanje Izražavanje -Spoken interaction & Production

Sposobnost komuniciranja u jednostavnim rutinskim zadacima koji traže direktnu razmenu informacija o poznatim temama i delatnostima. Dobro snalaženje u kratkim interakcijama društvene prirode, iako uz nedovolјno razumevanje da bi se potpuno samostalno održavala konverzacija.

Upotreba niza različitih izraza i rečenica i sposobnost da se na jednostavan način opišu sopstvena porodica i drugi lјudi uslovi života, prethodno obrazovanje i tekuće ili najskorije zaposlenje.

Pisanje -Writing

Pisanje jednostavnih i kratkih beležaka i poruka. Sposobnost da se napiše jednostavno lično pismo, na primer, zahvalnica nekome za nešto.

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Da se upoznamo (Getting to know you)
 • Šta god te čini srecnom (Whatever makes you happy)
 • Šta ima na vestima? (What’s in the news?)
 • Jedi, pij i budi srećan! (Eat, drink, and be merry!)
 • Unapred se radovati nečemu (Looking forward)
 • Kako ja to vidim (The way I see it)
 • Istorija koja traje (Living history)
 • Devojke i momci (Girls and boys)
 • Vreme za priču (Time for a story)
 • Interaktivni svet (Our interactive world)
 • Život je onakav kakvim ga učinis (Life’s what you make it!)
 • Pitam se... (Just wondering...)