Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

WordPress
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 20

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilј programa obuke na programu WordPress-u je da osposobi polaznika da samostalno radi instalaciju i administraciju WordPress-a, osmišlјava strukturu web sajta, prikuplјa sadržaj za web sajt (tekstovi, slike), koristi komponente, module i dodatake, pravilno organizuje sadržaj na web sajtu, koristi različite formate na sajtu (JPG, PNG, Mp3), vrši odabir odgovarajućih domena i hostinga za web sajt.

Klјučne kompetencije:

Токom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja i veštine

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva
 • radi instalaciju i administraciju WordPress-a, osmišlјava strukturu web sajta, prikuplјa sadržaj za web sajt (tekstovi, slike), koristi komponente, module i dodatake, pravilno organizuje sadržaj na web sajtu, koristi različite formate na sajtu (JPG, PNG, Mp3), vrši odabir odgovarajućih domena i hostinga za web sajt

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Wordpress osnove
 • Kreiranje postova i stranica
 • Dizajniranje i razvoj wordpress tema
 • Korišćenje wordpress dodataka
 • Dodatne funkcije i funkcionalnost
 • Dodaci