Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Knjigovođa
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 100 (2,5 meseca)

Oblast programa: ekonomija, pravo i administracija

Karijerne mogućnosti:  

Ovaj kurs je namenjen osobama koje žele profesionalno da se osposobe za samostalno vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja za pravna lica. Polaznici će steći profesionalna znanja iz oblasti zakonske regulative, funkcije računovodstva i revizije, osnovama upravlјačkog računovodstva, računovodstvenog informacionog sistema i sl.

Ulazne kvalifikacije: Lica sa najmanje IV stepenom stručne spreme (prednost lica ekonomsko administrativnog usmerenja).

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Znanja o teoriji knjigovodstva i računovodstva
 • Primena principa i elemenata knjigovodstva u radu
 • Vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva
 • Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva
 • Izrada završnog računa
 • Analiza novčanih tokova
 • Znanja o finansijskom menadžmentu
 • Primena informacione tehnologije u vođenju poslovnih knjiga
 • Primena knjigovodstvenih znanja korišćenjem e-knjigovodstva
 • Znanja i primena elektronskog poslovanja

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu.
 • Uvod u knjigovodstvo i osnove računovodstva
 • Zakoni i podzakonska akta iz oblasti finansija i drugi zakoni i podzakonska akata iz oblasti koje posredno utiču na rad knjigovođe (radni odnosi, osnivanje i rad preduzetnika i privrednih subjekata...)
 • Knjigovodstvena dokumentacija i osnovni pojmovi knjigovodstva
 • Prosto knjigovodstvo
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Pripreme za izradu završnog računa i izrada završnog računa
 • Analiza novčanih tokova
 • Finansijski menadžment
 • Primena informacione tehnologije u vođenju poslovnih knjiga (softverski program za vođenje poslovnih knjiga)
 • E-knjigovodstvo i elektronsko poslovanje