Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Programiranje u C#-u (osnovni nivo)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 32

Ciljna grupa: deca od VII razreda osnovne škole i učenici srednjih škola

Dinamika: 1x 90 min nedeljno

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje o programiranju. Prodrazumeva da se snalazite u Microsoft Windows operativnom sistemu.

Oblast programa: informatika

Cilj kursa: Na ovom kursu cilj je upoznavanje sa programskim okruženjem C#.

Šta ćete znati posle kursa:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva, matematike, fizike
 • Poznaje osnove programiranja u grafičkom okruženju
 • Poznaje okruženje Visual Studio
 • Poznaje rad sa osnovnim klasama (svojstva, metode – događaji, operatori)
 • Poznaje osnovne kontrole (Button, TextBox, Label, ListBox, Timer…)
 • Poznaje strukture
 • Poznaje rad sa različitim tipovima podataka
 • Poznaje rad sa promenljivima (deklaracija i definicija)
 • Poznaje izraze (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)
 • Poznaje operatore (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)
 • Zna da izvši konverziju podataka (implicitna, eksplicitna)
 • Zna da izvši reiranje aplikacija (svojstva klase Form – Name, Text, Width…)
 • Zna da uradi dizajn (svojstva objekata klase  Control – Button, CheckBox, TextBox, Label, ComboBox…)
 • Zna rad sa PictureBox i ListBox
 • Zna kodiranje (Click, KeyDown, MouseClick, Paint…)
 • Zna izradu aplikacija linijske strukture
 • Zna da reši jednostavne algoritamske probleme
 • Poznaje klasu Graphics (DrawLine, DrawElipse, DrawArc, FillRectangle…)
 • Poznaje instrukcije grananja
 • Zna rad sa komandom if
 • Poznaje događaje vezane za tastaturu
 • Pozvaje rad sa klasama (Graphic, Point, Polygon, Pen, Solidbrush)
 • Vrši pogramiranje događaja
 • Postavlja ednostavne animacije
 • Vrši izradu aplikacija razgranate structure (opšti pojmovi i uvod u napredni kurs)

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Upoznavanje sa okruženjem, osnove programiranja u grafičkom okruženju
 • Uvod u okruženje Visual Studio
 • Rad sa osnovnim klasama (svojstva, metode – događaji, operatori)
 • Osnovne kontrole (Button, TextBox, Label, ListBox, Timer…)
 • Strukture
 • Rad sa različitim tipovima podataka
 • Upoznavanje sa promenljivima (deklaracija i definicija)
 • Izrazi (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)
 • Operatori (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)
 • Konverzija podataka (implicitna, eksplicitna)
 • Kreiranje aplikacija (svojstva klase Form – Name, Text, Width…)
 • Dizajn (svojstva objekata klase  Control – Button, CheckBox, TextBox, Label, ComboBox…)
 • Rad sa PictureBox i ListBox
 • Kodiranje (Click, KeyDown, MouseClick, Paint…)
 • Izrada aplikacija linijske strukture
 • Jednostavni algoritamski problemi
 • Klasa Graphics ( DrawLine, DrawElipse, DrawArc, FillRectangle…)
 • Instrukcije grananja
 • Rad sa komandom if
 • Događaji vezani za tastaturu
 • Rad sa klasom (Graphic, Point, Polygon, Pen, Solidbrush)
 • Programiranje događaja
 • Jednostavne animacije
 • Izrada aplikacije razgranate structure (opšti pojmovi i uvod u napredni kurs)