Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Grafički dizajn (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe Indesign)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 64

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti: 

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština za korišćenje grafičkih aplikacija a u cilјu ovladavanja tehnikama pripreme za štampu za potrebe grafičarstva.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva
 • zna i koristi različite alatke u programu Photoshop (poznaje radnu površinu, korišćenje File Browser-a, retuširanje fotografija, rad sa selekcijama, slojevi, maske i kanali, retuširanje i popravlјanje, slikanje i uređivanje, primena Pen alatke, vektorske maske, putanje i oblici, napredne tehnike rada sa slojevima, specijalni efekti, štampanje, priprema slike za web, vrste i tehnike štampe)
 • zna i koristi različite alatke uprogramu Illustrator; (poznaje radnu površinu, selekcija, izrada osnovnih oblika, primena Pen alatke, bojenje, providnost i režimi mešanja, rad sa slojevima, transformisanje objekata, postavlјanje i redosled objekata, rad sa tekstom, mešanje oblika i boja, rad sa simbolima, rad sa četkicama i efektima Scribble, izrada efekata vazdušne četkice, korišćenje trodimenzionalnih efekata, štampanje crteža i separacija boja, spajanje grafičkih objekata iz Illustrator-a i slika iz Photoshop-a)
 • zna i koristi različite alatke u programu

Struktura kursa :

 • Bezbednost i zdravlje na radu

Photoshop:

 • Uvod u Photoshop i upoznavanje radne površine.
 • Rad sa selekcijama.
 • Osnove o slojevima.
 • Retuširanje fotografija.
 • Maske i kanali.
 • Tipografski dizajn.
 • Napredne tehnike rada na slojevima.
 • Izrada specijalnih efekata.
 • Optimizacija slika za Web i upravljanje bojama.

Illustrator:

 • Uvod u Illustrator i upoznavanje radne površine.
 • Osnove o selekcijama.
 • Izrada osnovnih oblika.
 • Crtanje alatkom Pen.
 • Rad sa bojama.
 • Transformisanje i slaganje objekata.
 • Primenjivanje atributa za izgled.
 • Grafički stilovi i efekti.
 • Rad sa tekstom.
 • Mešanje oblika i boja.
 • Simboli i izrada 3D efekata.
 • Štampanje, izvoz u PDF, upravljanje bojama.
 • Izrada vizitkarte i plakata.

InDesign:

 • Uvod u InDesign i upoznavanje radne površine.
 • Podešavanje dokumenata i rad sa master stranicama.
 • Rad sa okvirima i objektima.
 • Uvoz i izmena teksta, rad sa stilovima pasusa i karaktera, prelom časopisa.
 • Rad sa bojama.
 • Uvoženje slika i grafike, paleta Links.
 • Kreiranje tabela.
 • Kreiranje interaktivnih sadržaja.
 • Rad sa dugim dokumentima i kombinovanje datoteka u knjigu.
 • Štampanje, izvoz u PDF, upravljanje bojama.

Vežbe: Naslovna strana knjige, izrada kataloga, časopisa, plakata…