Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Nemački jezik A1 nivo
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova:80

Dinamika: 2x 2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Nije potrebno

Oblast programa: strani jezik- nemački

U cilјu postizanja što bolјih rezultata polaznici će koristiti sledeći materijal:

 • Schritte International 1 - knjiga i radna sveska (Hueber)
 • Schritte International 2 - knjiga i radna sveska (Hueber)

Cilj:

Sticanje početnih znanja i veština iz nemačkog jezika po Zajedničkom Evropskom Okviru Preporuke (CEFR) za one polaznike koji nikada nisu učili nemački jezik ili su zaboravili elementarno znanje stečeno u školi. Tokom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja u skladu sa kompetencijama za nivo A1 u skladu sa CEF standardom:

RADNE KOMPETENCIJE:

Slušanje- Hörverstehen

Razumevanje poznatih reči i jednostavnih izraza u vezi sa samim sobom, svojom porodicom i najneposrednijom okolinom onda kada se govori sporo i razgovetno

Čitanje – Leseverstehen

Sposobnost razumevanja poznatih imena, reči i vrlo jednostavnih rečenica na primer na obaveštenjima, posterima ili u katalozima

Sporazumevanje i izražavanje - Sprechen

Sposobnost vođenja jednostavnog razgovora, pod uslovom da je sagovornik spreman da ponovi ili preformuliše već rečeno sporijim tempom i da pomogne da se ideje formulišu na želјeni način.

Sposobnost upotrebe jednostavnih izraza i rečenica da bi se opisali mesto stanovanja i poznanici

Pisanje - Schreiben

Pisanje kratkih jednostavnih razglednica, na primer pozdrava sa letovanja. Popunjavanje formulara sa ličnim podacima (imenom, prezimenom, državlјanstvom) adresom prebivališta na hotelskoj prijavi).

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Dobar dan. Moje ime je... (Guten Tag. Mein Name ist...)
 • Porodica i prijatelji (Familie und Freunde)
 • Jesti i piti (Essen und Trinken)
 • Moj stan (Meine Wohnung)
 • Moj dan (Mein Tag)
 • Slobodno vreme (Freizeit)
 • Celoživotno učenje (Lernen-ein Leben Lang)
 • Rad i posao (Beruf und Arbeit)
 • U stranom gradu (In einer fremden Stadt)
 • Zdravlje (Gesundheit)
 • U gradu na putu (In der Stadt unterwegs)
 • Kupac je uvek u pravu (Der Kunde ist König)
 • Nova odeća (Neue Kleider)
 • Proslave (Feste)