Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Nemački jezik A2 nivo
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova:80

Dinamika: 2x 2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Završen Nemački jezik A1, ili postoji predznanje koje se proverava kroz ulazni test.

Oblast programa: strani jezik - nemački

U cilјu postizanja što bolјih rezultata polaznici će koristiti sledeći materijal-

 • Schritte International 3 - knjiga i radna sveska (Hueber)
 • Schritte International 4 - knjiga i radna sveska (Hueber)

Cilj:

Nadogradnja i proširenje znanja i veština iz nemačkog jezika po Zajedničkom Evropskom Okviru Preporuke (CEFR) za one polaznike koji su završili nivo A1 ili poseduju potrebno predznanje za ovaj nivo.Tokom ove obuke polaznici treba da usvoje znanja u skladu sa kompetencijama za nivo A2 u skladu sa CEF standardom.

RADNE KOMPETENCIJE:

Slušanje- Hörverstehen

Razumevanje i upotreba reči i izraza koji su od najneposrednije važnosti za polaznika (npr.najosnovniji lični i porodični podaci, kupovina, neposredna okolina, zaposlenje). Sposobnost da se razume suština kratkih, razgovetnih i jednostavnijih poruka i razgovora.

Čitanje – Leseverstehen

Čitanje kratkog jednostavnog štiva. Sposobnost pronalaženja određenih, predvidivih informacija kao što su one na reklamama, prospektima, jelovnicima i redovima vožnje. Razumevanje kratkih i jednostavnih ličnih pisama.

Sporazumevanje  Izražavanje - Sprechen

Sposobnost komuniciranja u jednostavnim rutinskim zadacima koji traže direktnu razmenu informacija o poznatim temama i delatnostima. Dobro snalaženje u kratkim interakcijama društvene prirode, iako uz nedovolјno razumevanje da bi se potpuno samostalno održavala konverzacija.

Upotreba niza različitih izraza i rečenica i sposobnost da se na jednostavan način opišu sopstvena porodica i drugi lјudi uslovi života, prethodno obrazovanje i tekuće ili najskorije zaposlenje.

Pisanje - Schreiben

Pisanje jednostavnih i kratkih beležaka i poruka. Sposobnost da se napiše jednostavno lično pismo, na primer, zahvalnica nekome za nešto.

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Da se upoznamo (Kennenlernen)
 • Kod kuće (Zu Hause)
 • Prijatno (Guten Appetit!)
 • Svet rada (Arbeitswelt)
 • Sport i fitnes (Sport und Fitness)
 • Obrazovanje i karijera (Ausbildung und Karriere)
 • Proslave i pokloni (Feste und Geschenke)
 • Vikendom (Am Wochennende)
 • Svet robe (Warenwelt)
 • Komuinikacija (Kommunikation)
 • Na putu (Uterwegs)
 • Putovati (Reisen)
 • Novac (Geld)
 • Životne stanice (Lebensstationen)