Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Elektro struka
 • Registracija

Obuka, kurs i prekvalifikacija za autoelektričara

Informacije o obuci:

Broj časova: 240 (2 meseca)

Oblast programa: eletrotehnika

Karijerne mogućnosti: Pruža put ka karijeri u oblasti automobilske industrije. Kurs je namenjen osobama koje žele da rade kao autoelektričari u auto servisima kao i onima koji imaju mogućnost započinjanja sopstvenog biznisa.

Ulazne kvalifikacije: III stepen stručne spreme. Odgovarajuće iskustvo, profesionalna interesovanja i sposobnosti takođe se uzimaju u obzir.

 

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Ume da pruži prvu pomoć
 • veštine komunikacije sa kolegama na poslu.
 • Vlada savremenim uređajima za ispitivanje, univerzalnim dijagnostičkim elektronskim instrumentima alatima, priborom i mašinama za rad
 • Poznaje elektroinstalacioni materijal
 • Vrši merenja električnih veličina i električna merenja neelektričnih veličina
 • Vrši ispitivanje ispravnosti elekrične instalacije
 • Crta šeme veza električnih instalacija
 • Izvodi električne instalacije
 • Poznaje elektronske regulatore za dinamo-mašine i alternatore
 • Vrši elektronsko paljenje kod oto motora
 • Poznaje elektronski sistem ubrizgavanja goriva
 • Poznaje elektronsko-signalne uređaje, merne uređaje i opremu na motornim vozilima
 • Poznaje radio i TV prijemnike audio uređaje i specijalne uređaje za komunikacije na motornim vozilima

 

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlјe na radu
 • Pružanje prve pomoći
 • Komunikacija sa kolegama na poslu.
 • Savremeni uređaji za ispitivanje, univerzalni dijagnostički elektronski instrumenti, alat, pribor i mašine za rad
 • Elektroinstalacioni materijal
 • Merenja električnih veličina i električna merenja neelektričnih veličina
 • Ispitivanje ispravnosti elekrične instalacije
 • Šeme veza električnih instalacija
 • Izvođenje električnih instalacija
 • Elektronski regulatori za dinamo-mašine i alternatore
 • Elektronsko paljenje kod oto motora
 • Elektronski sistem ubrizgavanja goriva
 • Elektronsko-signalni uređaji, merni uređaji i oprema na motornim vozilima
 • Radio i TV prijemnik, audio uređaj i specijalni uređaji za komunikacije na motornim vozilima

Kandidati mogu i duže ostati na praksi i uz uslove koje dogovaraju sa vlasnicima firme u kojoj su na praksi.