Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Elektro struka
 • Registracija

Obuka, kurs i prekvalifikacija za elektromehaničar pogona

Informacije o obuci:

Broj časova: 360 (3,5 meseca)

Oblast programa: eletrotehnika

Karijerne mogućnosti: Pruža put ka karijeri u oblasti pogonskih elektroinstalacija. Kurs je namenjen osobama koje žele da rade kao elektromehaničari u pogonima.

Ulazne kvalifikacije: III stepen stručne spreme. mašinske ili elektro struke Odgovarajuće iskustvo, profesionalna interesovanja i sposobnosti takođe se uzimaju u obzir.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Ume da pruži prvu pomoć
 • Primenjuje veštine komunikacije sa kolegama na poslu.
 • Poznaje alat, pribor, mašine i opremu za izvođenje radova
 • Poznaje tehničke propise i dokumentaciju
 • Radi na montaži i održavanju
 • Radi rastavljanje i sastavljanje transformatora i izradjuje navoje
 • Radi na izradi i ugradnji navoja u rotacione električne mašine
 • Postavlja, spaja i pušta mašine i uređaje u pogon
 • Instalira, programira i održava upravljačke uređaje i elektromotorne pogone
 • Vrši popravka električnih mašina

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlјe na radu
 • Pružanje prve pomoći
 • Komunikacija sa kolegama na poslu.
 • Alat, pribor, mašine i oprema za rad
 • Tehničkotehnološka dokumentacija
 • Radovi na montaži i održavanju
 • Rastavljanje i sastavljanje transformatora i izrada navoja
 • Izrada i ugradnja navoja u rotacione električne mašine
 • Postavljanje, spajanje i puštanje mašina i uređaja u pogon
 • Instaliranje, programiranje i održavanje upravljačkih uređaja i elektromotornih pogona
 • Popravka električnih mašina

Kandidati mogu i duže ostati na praksi i uz uslove koje dogovaraju sa vlasnicima firme u kojoj su na praksi.