Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Elektro struka
 • Registracija

Obuka, kurs i prekvalifikacija za servisera rashladnih uređaja

Informacije o obuci:

Broj časova: 100 (1 mesec)

Oblast programa: eletrotehnika i mašinstvo i obrada metala

Karijerne mogućnosti: Obuka podrazumeva sticanje početnih teorijskih i praktičnih znanja i veština neophodnih za obavlјanje poslova servisera rashladnih uređaja.

Ulazne kvalifikacije: III stepen stručne spreme mašinske ili elektro struke. Odgovarajuće iskustvo, profesionalna interesovanja i sposobnosti takođe se uzimaju u obzir.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Ume da pruži prvu pomoć
 • Primenjuje veštine komunikacije sa kolegama na poslu.
 • Poznaje alat, pribor i opremu za izvođenje radova
 • Poznaje tehničke propise i dokumentaciju
 • Razlikuje tipove i elemente rashladnih uređaja;
 • Zna da utvrdi i otkloni jednostavnije kvarove na elementima rashladnih uređaja;
 • Zna da prečisti i dopuni sistem radnim fluidom;
 • Poznaje proceduru pražnjenja i punjenja sistema rashladnog fluida;

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlјe na radu
 • Pružanje prve pomoći
 • Komunikacija sa kolegama na poslu.
 • Alat, pribor i oprema za izvođenje radova
 • Tehnički propisi i dokumentacija
 • Tipovi i elementi rashladnih uređaja
 • Tehnike hlađenja
 • Kvarovi i načini otklanjanja
 • Održavanje rashladnih uređaja
 
Kandidati mogu i duže ostati na praksi i uz uslove koje dogovaraju sa vlasnicima firme u kojoj su na praksi.