Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Elektro struka
 • Registracija

Obuka, kurs i prekvalifikacija za servisera računara

Informacije o obuci:

Broj časova: 180 (1,5 mesec)

Oblast programa: eletrotehnika i informatika

Karijerne mogućnosti: Polaznici se osposoblјavaju za detekciju kvarova kod personalnih računara i njihovo otklanjanje, zamenu i nadogradnju komponenata, kao i instalaciju softvera i periferijskih uređaja. Polaznici se osposoblјavaju i za servisiranje lokalnih mreža kao i njihovu konfiguraciju.

Ulazne kvalifikacije: III stepen stručne spreme tehničke struke. Odgovarajuće iskustvo, profesionalna interesovanja i sposobnosti takođe se uzimaju u obzir.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Ume da pruži prvu pomoć
 • Primenjuje veštine komunikacije sa kolegama na poslu.
 • Poznaje alat, pribor, i opremu za izvođenje radova
 • Poznaje tehničke propise i dokumentaciju
 • poznaje komponente računara i njihovu funkciju;
 • zna da sklapa i rasklapa računare;
 • zna da podesi BIOS;
 • zna da instalira operativne sisteme, programe i drajvere;
 • zna da izgradi mrežu ;
 • zna da dijagnostikuje kvarove i greške i da ih otkloni

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlјe na radu
 • Pružanje prve pomoći
 • Komunikacija sa kolegama na poslu.
 • Alat, pribor i oprema za izvođenje radova
 • Tehnički propisi i dokumentacija
 • Hardver (komponente računara - napajanje, matična ploča, procesor, memorija, kartice, optički uređaji itd; periferija - štampač, skener, čitač kartica, kamera i dr.); Monitori
 • Sklapanje i rasklapanje računara
 • BIOS (definicija, funkcija, konfiguracija, 'update', itd.); instalacija operativnih sistema, format i particije tvrdog diska
 • Instaliranje programa i drajvera
 • Osnove mreža – konfiguracija mreže pod Windows-om, delјenje resursa;
 • Internet, antivirusna zaštita
 • Dijagnostika kvarova i grešaka i njihovo otklanjanje

Kandidati mogu i duže ostati na praksi i uz uslove koje dogovaraju sa vlasnicima firme u kojoj su na praksi.