Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

E-learning

JPOA

Trgovina
 • Registracija
srenfrdeitrues

Obuka, kurs i prekvalifikacija za prodavca naftnih derivata

Informacije o obuci:

Broj časova: 240 (2 meseca)

Oblast programa: trgovačka struka

Karijerne mogućnosti:  

Osposobljavanje za prodavca naftnih derivata obuhvata savladavanje znanja i veština rukovanja i prodaje nafte i naftnih derivata.

Ulazne kvalifikacije: Minimum završena osnovna škola.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Ume da pruži prvu pomoć
 • Veštine komunikacije sa kolegama na poslu.
 • Veštine komunikacije sa klijentima-potrošačima.
 • Zna da izlaže robu
 • Zna da skladišti i čuva robu prema uputstnpma proizvođača
 • Zna da daje savete i pruži pomoć potrošačima

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu.
 • Pružanje prve pomoći
 • Komunikacija sa kolegama na poslu.
 • Komunikacija sa potrošačima
 • Izlaganje robe
 • Skčadištenje i čuvanje robe prena ušutstvima proizvođača
 • Davanje saveta i pružanje poimoći potrošačima


Kandidati mogu i duže ostati na praksi i uz uslove koje dogovaraju sa vlasnicima firme u kojoj su na praksi.