Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Osnovni kurs računara (Windows, Internet i MS Word)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 36

Dinamika: 3x 2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: nije potrebno

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilј programa je povećanje nivoa osnovne digitalne pismenosti polaznika. Nakon završene obuke kandidati će samostalno koristiti računar i profesionalnije upotreblјavati osnovne programe. Nakon završene obuke polaznici će biti u stanju da: samostalno koriste računar i operativne sisteme kao što je Windows OS; obrađuju tekst u programu za obradu teksta kao što je MS Word; koriste Internet pretraživač (Browser) i program za internet komunikaciju kao što je MS Outlook i drugi. Ovaj kurs namenjen baš svima, ukoliko želite da unapredite svoja znanja i veštine kako rada na računarima, tako i mobilnih platofrmi, smart tehnologija i tableta.

 

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva
 • primena tehnika i korišćenje korisničkih programa –operativni sistem
 • veština samostalne izrade radnih zadataka u programima
 • veština komunikacije na internetu
 • veština izrade dokumenata

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Osnove korišćenja računara
 • Osnove korišćenja Interneta
 • Obrada teksta MS Word