Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

HTML/CSS3
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 20

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilj programa je usvajanje principa funkcionisanja web sajtova (odnos domen- hosting fajl) i korišćenje programskog jezika za kreiranje sajtova HyperText Markup Language (HTML) i programskog jezika za ulepšavanje sajta Cascading Style Sheet (CSS). Polaznik treba da zna da kreira Layout i definiše izgled web sajta, napravi i radi sa linkovima (Hyperlink), radi sa naslovima, tekstom i slikama, ugradi Mape ili YouTube video u web sajt, napravi galerije i druge kataloške prikaze, napravi Mail Form za slanje E-mail poruka direktno sa sajta, poveže se sa serverom i prebacivši fajlove “objavi” sajt, izmeni fajlove sa “živog” na internetu vidlјivog sajta, primeni korisne navike u cilјu bolјeg rangiranja web sajta kod pretraživača po želјenim pretragama.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva
 • poznaje principe funkcionisanja web sajtova (odnos domen- hosting fajl), poznaje i koristi programski jezik za kreiranje sajtova HyperText Markup Language (HTML) i programski jezik za ulepšavanje sajta Cascading Style Sheet (CSS). Polaznik zna da kreira Layout i definiše izgled web sajta, napravi i radi sa linkovima (Hyperlink), radi sa naslovima, tekstom i slikama, ugradi Mape ili YouTube video u web sajt, napravi galerije i druge kataloške prikaze, napravi Mail Form za slanje E-mail poruka direktno sa sajta, poveže se sa serverom i prebacivši fajlove “objavi” sajt, izmeni fajlove sa “živog” na internetu vidlјivog sajta, primeni korisne navike u cilјu bolјeg rangiranja web sajta kod pretraživača po želјenim pretragama

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu.
 • Uvod u Bootstrap i responsive design
 • Upoznavanje sa HTML i CSS i funkcionisanjem weba
 • Struktura HTML dokumenta i sadržaja stranice
 • Kreiranje linkova, dodavanje slika, rad sa listama, tabelama i obrascima
 • CSS selektori
 • CSS svojstva za definisanje izgleda elemenata stranice
 • Dodavanje drop-down menija