Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Web dizajn (Adobe Photoshop, HTML/CSS3, Dreamweaver – osnovni, JavaScript, WordPress)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 80

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove rada na računaru u operativnom sistemu Windows.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilј programa obuke na programu Web Design je da osposobi polaznike da samostalno izrađuju atraktivne web sajtove, da ih postave i održavaju.

Na Web Design programu polaznici će naučiti načine izrade i postavlјanja web prezentacija, uz Photoshop kao uvod, a potom i rad sa konkretnim alatom za kreiranje prezentacija. Naučiće da prave web prezentacije, kao i dinamičke animirane sajtove. Uz to, polaznici će se upoznati sa osnovama Dreamweaver-a, HTML jezika, CSS stilovima, JavaScript-om, WordPress-om ali i najmodernijim tehnikama HTML5 animacije i prikaza sadržaja, uz optimizaciju responsive dizajna primenjivog kako za računare, tako i za mobilne telefone, tablet uređaje i tako dalјe.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva
 • zna i koristi različite alatke u programu Photoshop (poznaje radnu površinu, korišćenje File Browser-a, retuširanje fotografija, rad sa selekcijama, slojevi, maske i kanali, retuširanje i popravlјanje, slikanje i uređivanje, vektorske maske, putanje i oblici, napredne tehnike rada sa slojevima, specijalni efekti, štampanje, priprema slike za web, vrste i tehnike štampe)
 • poznaje principe funkcionisanja web sajtova (odnos domen- hosting fajl), poznaje i koristi programski jezik za kreiranje sajtova HyperText Markup Language (HTML) i programski jezik za ulepšavanje sajta Cascading Style Sheet (CSS). Polaznik treba da zna da kreira Layout i definiše izgled web sajta, napravi i radi sa linkovima (Hyperlink), radi sa naslovima, tekstom i slikama, ugradi Mape ili YouTube video u web sajt, napravi galerije i druge kataloške prikaze, napravi Mail Form za slanje E-mail poruka direktno sa sajta, poveže se sa serverom i prebacivši fajlove “objavi” sajt, izmeni fajlove sa “živog” na internetu vidlјivog sajta, primeni korisne navike u cilјu bolјeg rangiranja web sajta kod pretraživača po želјenim pretragama
 • zna i koristi različite alatke u programu Dreamweaver (štampanje slika, rad u prozoru dokumenta, dizajniranje stranice pomoću tabela i frejmova, dizajniranje stranica pomoću apsolutno postavlјenih objekata, rad sa tekstom i slikama, planiranje i unošenje elemenata sajta, formatiranje elemenata stranice pomoću CSS-a, sakuplјanje podataka u formularima, ugnežđivanje medija, dodavanje efekata i interaktivnosti pomoću Spry-a, dodavanje interaktivnosti i ponašanja, testiranje i održavanje sajtova)
 • poznaje osnove programskog jezika JavaScript, zna kako i implementira JavaScript code u web stranice, zna kako i pristupa HTML elementima radi kontrole ili animacije, zna kako da koriste podatke i vrši njihovu proveru i aktivaciju, zna kako i keriraju JavaScript funkcije radi obavlјanja kompleksnijih radnji,zna kako ivrši animaciju dostupnih elemenata
 • radi instalaciju i administraciju WordPress-a, osmišlјava strukturu web sajta, prikuplјa sadržaj za web sajt (tekstovi, slike), koristi komponente, module i dodatake, pravilno organizuje sadržaj na web sajtu, koristi različite formate na sajtu (JPG, PNG, Mp3), vrši odabir odgovarajućih domena i hostinga za web sajt

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu

Photoshop:

 • Uvod u Photoshop i upoznavanje radne površine.
 • Rad sa selekcijama.
 • Osnove o slojevima.
 • Retuširanje fotografija.
 • Maske i kanali.
 • Tipografski dizajn.
 • Napredne tehnike rada na slojevima.
 • Izrada specijalnih efekata.
 • Optimizacija slika za Web i upravljanje bojama.

HTML /CSS

 • Upoznavanje sa HTML i CSS i funkcionisanjem weba
 • Struktura HTML dokumenta i sadržaja stranice
 • Kreiranje linkova, dodavanje slika, rad sa listama, tabelama i obrascima
 • CSS selektori
 • CSS svojstva za definisanje izgleda elemenata stranice
 • Dodavanje drop-down menija
 • Uvod u Bootstrap i responsive design

Adobe Dreamweaver

 • Upoznavanje
 • Rad sa kaskadnim stilovima
 • Rad sa tekstom, listama i tabelama
 • Rad sa slikama
 • Rad sa navigacijom
 • Dodavanje interaktivnosti
 • Kreiranje izgleda stanice
 • Rad sa formulama
 • Rad sa flashom
 • Povećanje produktivnosti
 • Objavljivanje veb sajta

JavaScript

 • Kratak uvod u JavaScript
 • Uvod u događaje
 • Upotreba JavaScripta
 • Novi selektori
 • Interakcija s dokumentom
 • Interfejsi za programiranje aplikacija (API-ji)
 • Greške i otklanjanje grešaka
 • Klijentski JavaScript

WordPress

 • Wordpress osnove
 • Kreiranje postova i stranica
 • Dizajniranje i razvoj wordpress tema
 • Korišćenje wordpress dodataka
 • Dodatne funkcije i funkcionalnost
 • Dodaci