Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Osnovni kurs računara
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj sati: 32

Ciljna grupa: deca od II razreda osnovne škole

Dinamika 1x 60 min nedeljno

Potrebno predznanje: nije potrebno

Oblast programa: informatika

Cilj kursa:

Cilј programa je povećanje nivoa osnovne digitalne pismenosti polaznika. Nakon završene obuke kandidati će samostalno koristiti računar i profesionalnije upotreblјavati osnovne programe. Nakon završene obuke polaznici će biti u stanju da: samostalno koriste računar i operativne sisteme kao što je Windows OS; obrađuju tekst u programu za obradu teksta kao što je MS Word; kreiraju jednostavne tabele u odgovarajućem programu kao što je MS Excel; koriste Internet pretraživač (Browser) i program za internet komunikaciju kao što je MS Outlook i drugi kao i da naprave jednostavne prezentacije u Power Point-u.

Ovaj kurs namenjen baš svima – ukoliko želite da unapredite svoja znanja i veštine kako rada na računarima, tako i mobilnih platofrmi, smart tehnologija i tableta.

Šta ćete znati posle kursa:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva
 • primena tehnika i korišćenje korisničkih programa –operativni sistem
 • veština samostalne izrade radnih zadataka u programima
 • veština komunikacije na internetu
 • veština izrade dokumenata
 • veština izrade tabela
 • elementarno poznavanje tabelarnih kalkulacija
 • veština prezentacija

 

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Osnove korišćenja računara
 • Osnove korišćenja Interneta
 • Obradateksta MS Word
 • Tabelarne kalkulacije- MS Excel
 • Prezentacije – MS Power Point